Share
Voorvertoning
Nieuwsbrief AgroZorgwijzer, editie 1
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Nieuwsbrief 1, April 2020
Dit is de eerste emailnieuwsbrief van AgroZorgwijzer. We sturen deze tweewekelijks naar iedereen die ooit een training heeft gevolgd of op een andere manier betrokken is bij AgroZorgwijzer. Wees vrij om deze door te sturen naar potentieel belangstellenden in je netwerk. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de link onderaan de nieuwsbrief, aanmelden kan door te mailen naar info@agrozorgwijzer.nl
Wat is AgroZorgwijzer?
Dankzij allerlei betrokken mensen en organisaties wordt de weg tussen de reguliere (psychosociale) hulpverlening en de agrarische sector wordt steeds beter benut. Zo krijgen agrariërs en hun gezinnen eenvoudiger toegang tot passende zorg. In dit netwerk van mensen, organisaties en activiteiten werkt AgroZorgwijzer als verbinder, initiator en ontwikkelaar van nieuwe ideeën en producten. Dit om het bestaande netwerk verder te versterken bij hun inzet om agrarisch ondernemers, wanneer zij daar behoefte aan hebben, ondersteuning te bieden. Zo helpt AgroZorgwijzer erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen en om het gesprek aan te gaan.

Agro-zorgnetwerkkaart geeft inzicht in netwerk agrariër
De agrarische sector en zorginstanties namen samen het initiatief om tot de Agro-zorgnetwerkkaart te komen. De kaart helpt agrarische ondernemers en hun omgeving in het vinden van de juiste psychosociale hulp. En het geeft de professionele hulpverlener inzicht in het netwerk van een agrarisch ondernemer. Het doel is inzicht geven in wie wat kan doen voor het welzijn van de ondernemer. Lees meer

Animatie over mentale problematiek voor agrarisch onderwijs
Als student en/of beoogd opvolger komt er veel op je af in deze sector die fors onder druk staat. Speciaal voor het agrarisch onderwijs ontwikkelde AgroZorgwijzer daarom een animatie om te helpen in het bespreekbaar maken van persoonlijke, mentale, problemen. Het filmpje duurt 1:30 minuten. Lees meerVerwijsschema en trainingen voor boeren en erfbetreders
AgroZorgwijzer ontwikkelde een verwijsschema  om boeren en erfbetreders inzicht te geven in de mogelijke problemen en in de juiste hulpverlening daarbij. Ook brengt AgroZorgwijzer trainingen voor erfbetreders, boeren en hulpverleners voor het voetlicht en ontwikkelt samen met bijvoorbeeld 113 Zelfmoordpreventie maatwerktrainingen voor de agrarische sector. Via contacten met het agrarisch onderwijs krijgt het omgaan met mentale druk ook bij de jongeren de aandacht. Meer informatie: www.agrozorgwijzer.nl
Maak kennis met het team van AgroZorgwijzer
Christel van Raaij, projectleider
Als projectleider AgroZorgwijzer verbind ik mensen en organisaties die actief zijn op het vlak van psychosociale hulpverlening en vanuit die rol veel (kunnen) betekenen voor agrariërs. Door expertise van een ieder samen te brengen draag ik bij aan een sterker netwerk en nieuwe samenwerkingen.
Elsbeth Timmerman, onderwijs en training
Ik onderhoud de contacten met het agrarische onderwijs en coördineer de trainingen van AgroZorgwijzer. Wij geven zelf geen trainingen, maar schakelen tussen organisaties en individuen en het netwerk van trainers uit de agrarische sector en bijvoorbeeld 113 Zelfmoordpreventie.
Kristel van Veen, communicatie
Ik schrijf artikelen voor de website en heb zo regelmatig contact met bijvoorbeeld deelnemers aan een cursus en cursusleiders. Ik onderhoud de website, maak en verzend de nieuwsbrief en onderhoud de socialmediakanalen van AgroZorgwijzer.


Platform om te delen
AgroZorgwijzer deelt ook graag nieuws of activiteiten van andere organisaties die zich bezighouden met de psychosociale kant van het boerenleven. Heb jij een interessant nieuwtje, blog of activiteit? Mail dan naar info@agrozorgwijzer.nl


Email Marketing door ActiveCampaign