Share

Nieuwsbrief 11, november 2020
Dit is de elfde emailnieuwsbrief van AgroZorgwijzer. We sturen deze tweewekelijks naar iedereen die betrokken is (geweest) bij AgroZorgwijzer. Wees vrij om deze door te sturen naar potentieel belangstellenden. Afmelden kan via de link onderaan, aanmelden kan via dit formulier.
Op 16 december online training suïcidepreventie
De trainingen suïcidepreventie voor erfbetreders zijn goed bezocht dit najaar. Op 12 november was er, vanwege de coronamaatregelen, een online training. Er staat dit jaar nog één training gepland, namelijk op 16 december van 9-13 uur. Deze training is online via zoom en kost €110 per persoon (excl. btw). De benodigde materialen worden per mail toegezonden. Aanmelden voor de online training op 16 december kan via het aanmeldformulier.
RTV Oost besteedt hele dag aandacht aan suïcidepreventie
'Waarom niet eerder' is de titel van de film waarmee GGD IJsselland mensen wil helpen bij het voeren van een gesprek over suïcide. RTV Oost besteedt op 26 november zowel op site, als op radio en tv aandacht aan deze film. "Op het onderwerp rust een groot taboe. De film moet dit doorbreken", zegt Martine Peppelenbos van GGD IJsselland. Bij het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten richt GGD IJsselland zich op vier risicogroepen: Mannen van 40 tot 65 jaar, agrariërs, lhbti'ers en jongeren. Lees het hele artikel op de site van RTV Oost.  

113 Zelfmoordpreventie introduceert webpagina voor agrarische sector
De agrarische sector staat in de top 10 van sectoren met relatief gezien de meeste suïcides. Tussen 2013 en 2016 steeg het suïcidecijfer van 12,5 naar 17,4. Dit is een stuk hoger dan het landelijke suïcidecijfer van 10,6. De organisatie 113 Zelfmoordpreventie heeft een speciale webpagina over en voor de agrarische sector gemaakt. Op www.113.nl/agrarische-sector staat onder andere achtergrondinformatie, informatie over de trainingen, de AgroZorgnetwerkkaart, een factsheet en praktijkvoorbeelden.
Waarderende woorden van minister voor erfbetreders die zorgen melden
Waarderende woorden van landbouwminister Carola Schouten voor het 20-jarige Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. "Uw nabijheid kan het verschil van de wereld maken, voor dier én mens." De landbouwminister richtte zich in haar videoboodschap ook nog speciaal tot erfbetreders: "Ik heb waardering voor erfbetreders die hun zorg over dierverwaarlozing willen melden. Dat kan een worsteling geven, maar ook een positieve wending in het leven van dieren én mensen." Lees het hele bericht én kijk het symposium terug op de site van het Vertrouwensloket.
Blog Rob Huinink: "Mentaal gezond op boerengrond"
Agrarisch coach Rob Huinink verleende afgelopen week zijn medewerking aan het webinar Mentaal gezond op boerengrond dat LTO Noord organiseerde. Hij schreef een blog over mentale gezondheid en wat kan helpen om mentaal gezond te blijven. Je leest zijn blog op de site van AgroZorgwijzer. Heb jij een interessant nieuwtje, wil je een blog schrijven of organiseer je een activiteit? Mail dan naar info@agrozorgwijzer.nl en wij delen dit graag op onze site, social media-kanalen en nieuwsbrief.

Dankzij allerlei betrokken mensen en organisaties wordt de weg tussen de reguliere (psychosociale) hulpverlening en de agrarische sector wordt steeds beter benut. Zo krijgen agrariërs en hun gezinnen eenvoudiger toegang tot passende zorg. In dit netwerk van mensen, organisaties en activiteiten werkt AgroZorgwijzer als verbinder, initiator en ontwikkelaar van nieuwe ideeën en producten. Dit om het bestaande netwerk verder te versterken bij hun inzet om agrarisch ondernemers, wanneer zij daar behoefte aan hebben, ondersteuning te bieden. Zo helpt AgroZorgwijzer erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen en om het gesprek aan te gaan.


Email Marketing door ActiveCampaign