Share
Voorvertoning
 
Dit is de tweede nieuwsbrief van het programma Natuer mei de Mienskip. De nieuwsbrief wordt ieder kwartaal verstuurd naar iedereen die betrokken is bij Natuer mei de Mienskip en iedereen die hierin geïnteresseerd is. Stuur deze brief gerust door. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via het formulier op onze site en afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
Wat is het Natuur Netwerk Nederland eigenlijk?
Natuer mei de Mienskip zoekt samen met grondeigenaren naar mogelijkheden om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) af te maken. Maar wat is nu precies dat NNN? En waar liggen de gebieden? Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar. Het totale NNN is 287.358 hectare in Fryslân. Dat is inclusief grote delen van de Waddenzee, het IJsselmeer en Friese Meren. Ongeveer 80.000 hectare bestaat uit natuur op land. Heel veel van deze natuur is al heel lang natuur een deel is nieuw. Je leest de uitleg, met bijbehorende kaart, op onze website.
Sander Binsma: "Natuurvriendelijk beheer eigenlijk heel makkelijk"
Sander Binsma is melkveehouder in Oudeschoot.
Recent werd een deel van Sanders grond vernat. Twintig hectare van zijn pachtgrond werd voorheen bemaald. Het Wetterskip Fryslân moest veel regionale polderdijken op hoogte brengen om aan de normen te voldoen. Een alternatief was om een landbouwgebied voor de boezem te leggen. Dan hoeven de kades minder hoog waardoor er bespaard kon worden op de te herstellen kades. De melkveehouder past daar nu een natuurvriendelijk beheer toe op de natuurvriendelijke oevers. “Dat is eigenlijk heel gemakkelijk." Lees het hele verhaal van Sander op onze site.

Bekijk onze film over Natuer mei de Mienskip
Eind vorig jaar maakten we filmopnames bij melkveehouder Kees Broersma en boswachter Jakob Hanenburg over de natuurgronden bij het bedrijf van Broersma en het gebied De Putten dat daar vlakbij ligt. Broersma vertelt hoe de natuurgrond een plek heeft in zijn bedrijfsvoering en Hanenburg over de ontwikkeling van De Putten. De film dient ter inspiratie voor hoe natuur een plek kan krijgen binnen een agrarisch bedrijf en over samen werken aan natuur. Bekijk 'm snel  via ons youtubekanaal.
Maak kennis met de mensen achter NmdM: Marieke Kroese
Marieke Kroese werkt bij de provincie Fryslân en is vanuit die organisatie programmasecretaris van Natuer mei de Mienskip. Ook werkt zij inhoudelijk mee aan de pilot Tsjoch op!. Marieke werkt sinds 2009 bij de Provincie Fryslân. Ze heeft een voorliefde voor inhoudelijke werkzaamheden gecombineerd met, zoals ze zelf zegt, 'geregel en georganiseer'. Ze houdt van de natuur en buiten zijn en vindt het leuk om dit te combineren in haar werk. Lees het hele artikel over Marieke op onze website.
Verkenning pilot Burgumer Mar / De Leien bijna afgerond
In het pilot gebied Burgumer Mar / De Leien heeft verkenner Johannes Veenstra gesprekken gevoerd met de grondeigenaren in It Swartfean om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer natuur in het gebied te creëren. Uit de gesprekken komt naar voren dat het grondbezit versnipperd is en dat er vooral veel vraag naar grond is en weinig aanbod. De meeste eigenaren zijn van harte bereid om hierover samen in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. Lees het hele bericht op onze site.
Pilot 'Tsjoch op!' ontvangt ruim 20 initiatieven voor samenwerking
De pilot Tsjoch op! richt zich op nieuwe initiatieven voor natuurontwikkeling om mee samen te werken. Inmiddels kwamen al ruim 20 aanvragen binnen van particulieren, boeren en organisaties, waarmee de werkgroep aan de slag is gegaan. De werkgroep inventariseert, voert gesprekken en komt met een advies naar de projectgroep Tsjoch op! en naar het programmateam van Natuer mei de Mienskip. Lees er meer over op onze website.
Terugkijken bijeenkomst PS over Natuer mei de Mienskip
Op 3 februari werden de Provinciale Staten bijgepraat over Natuer mei de Mienskip. Onafhankelijk voorzitter van Natuer mei de Mienskip, Diane Keizer, zat ook deze bijeenkomst voor. De deelnemers aan de bijeenkomst werden onder andere geinformeerd over Right to Challenge en het unieke van Natuer mei de Mienskip. Daarna gaven de verschillende projectleiders een toelichting over de voortgang binnen hun pilot. De hele bijeenkomst is terug te kijken via de site van de provincie.  

Meld je aan voor deze emailnieuwsbrief
Deze en de eerste editie van de nieuwsbrief zijn via alle partnerorganisaties verzonden naar collega's en betrokkenen bij die organisatie. Wellicht ontving jij 'm ook via via. Wil je er zeker van zijn dat je de volgende editie direct ontvangt? Vul dan je mailadres in op het formulier op onze site.

Email Marketing door ActiveCampaign