Share
Voorvertoning

Special, april 2021
Dit is een speciale nieuwsbrief over de online talkshow die AgroZorgwijzer op 20 mei organiseert met GGD IJsselland. Wees vrij om deze door te sturen naar potentieel belangstellenden.
Meld je aan voor de online talkshow: Zorg om de boer
Donderdagavond 20 mei van 20:00 tot 21:15 uur vindt de online talkshow ‘Zorg om de boer’ plaats. Een initiatief van AgroZorgwijzer en GGD IJsselland.
Uit verschillende hoeken van het land komen bezorgde geluiden over toenemende druk, psychosociale problemen en suïcide onder agrariërs. Weten agrariërs de weg naar hulp te vinden en begrijpt de hulpverlening voldoende van de agrarische sector? Of is er sprake van een kloof? We praten erover tijdens de online talkshow ‘Zorg om de boer’ met onder meer Rilana Wessels. Zij publiceerde in de zomer van 2020 haar onderzoek naar de psychosociale gezondheid van boeren. Ook bekijken we de agrarische variant van de film ‘Waarom niet eerder?’ over suïcide en praten met huisarts Theo Bakker en agrariër Albert Waterink over de reguliere hulpverlening en de agrarische sector.

Bekijk de hele uitnodiging hier.

Meekijken? Meld je hier aan.
Dankzij allerlei betrokken mensen en organisaties wordt de weg tussen de reguliere (psychosociale) hulpverlening en de agrarische sector wordt steeds beter benut. Zo krijgen agrariërs en hun gezinnen eenvoudiger toegang tot passende zorg. In dit netwerk van mensen, organisaties en activiteiten werkt AgroZorgwijzer als verbinder, initiator en ontwikkelaar van nieuwe ideeën en producten. Dit om het bestaande netwerk verder te versterken bij hun inzet om agrarisch ondernemers, wanneer zij daar behoefte aan hebben, ondersteuning te bieden. Zo helpt AgroZorgwijzer erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen en om het gesprek aan te gaan.


Email Marketing door ActiveCampaign