Share
Voorvertoning
 
Dit is de derde nieuwsbrief van het programma Natuer mei de Mienskip. De nieuwsbrief wordt ieder kwartaal verstuurd naar iedereen die betrokken is bij Natuer mei de Mienskip en iedereen die hierin geïnteresseerd is. Stuur deze brief gerust door. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via het formulier op onze site en afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
Projectgroep Tools presenteert ‘Ark Brochure’
De projectgroep Tools presenteerde afgelopen maand de Ark Brochure. Ark is Fries voor gereedschap. Een belangrijk onderdeel van de hulp die Natuer mei de Mienskip wil bieden is het aanreiken van ark (tools). In de brochure staan 16 ark die mogelijk kunnen helpen om de realisatie van nieuwe natuur te bespoedigen of vergemakkelijken. De lijst omvat gereedschap dat al eerder is ingezet, maar ook nieuwe. De partijen binnen Natuer mei de Mienskip gaan met enkele tools oefenen in de praktijk en samen met de gebiedscommissies kijken of er in hun gebieden ook enkele toegepast kunnen worden. Je vindt de brochure op onze site.

"Mooi om te zien dat we samen doelen kunnen behalen"
Boswachter Arno Paulus en melkveehouder Harmen Hietkamp vertellen samen over de natuurontwikkeling in de Zwagermieden een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. De Zwagermieden omvat 350 hectare met wat losse gebieden eromheen. Het is 15 jaar geleden opnieuw ingericht voor de Ecologische Hoofdstructuur. De afdeling it Kollumer Grien van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden werd partner in het beheer. Samen met Staatsbosbeheer maakten ze afspraken over het beheer, de pacht en de voorwaarden. Lees het hele dubbelinterview op onze site.

Gedeputeerde Hoogland op werkbezoek
Afgelopen week bracht gedeputeerde Douwe Hoogland een werkbezoek aan het pilotgebied Burgumer Mar en De Leien. Ook een klein gezelschap van Natuer mei de Mienskip was hierbij aanwezig. De aanwezigen werden door verkenner Johannes Veenstra bijgepraat over het traject in het gebied tot nu toe waarin hij veel gesprekken met grondeigenaren heeft gevoerd. Uit de gesprekken komt naar voren dat het grondbezit versnipperd is en dat er vooral veel vraag naar grond is en weinig aanbod. Het team hoopt eind juni een bijeenkomst te kunnen organiseren met de betrokken grondeigenaren. Vanuit Staatsbosbeheer verzorgde Jeffrey Huizenga een rondleiding door het unieke veengebied.

Maak kennis met de mensen achter NmdM: Froukje Hernamdt
Binnen Natuer mei de Mienksip werken een aantal mensen ‘achter de schermen’. Via de nieuwsbrief en website stellen wij ze graag aan je voor.
Froukje Hernamdt werkt sinds december 2020 als projectleider nieuwe initiatieven voor Natuer mei de Mienskip. Ze is zo’n zes jaar in dienst bij de Friese Milieufederatie en momenteel zo’n 60% van haar tijd werkzaam voor Tsjoch Op!, samen met Marieke Kroese die al eerder is voorgesteld in deze nieuwsbrief. Het werken voor NmdM /Tsjoch Op! past Froukje als een jas, vertelt ze enthousiast. “Het is proactief, er moet creatief gedacht worden en er moet snel geleverd worden. Heerlijk dus!” Lees verder op onze site.

Pilot 'Tsjoch op!' bezoekt meerdere initiatieven
De pilot Tsjoch op! richt zich op nieuwe initiatieven voor natuurontwikkeling om mee samen te werken. Inmiddels kwamen al ruim 25 aanvragen binnen van particulieren, boeren en organisaties, waarmee de werkgroep aan de slag is gegaan. Marieke Kroese en Froukje Hernamdt bezochten recent al meerdere initiatieven. In Wijnjewoude kon een aanvraag al snel worden afgerond. Daar zijn extra bomen ingepland. Vlakbij Warten bezochten Froukje en Marieke een kansrijk initiatief waar veengrond aan het verdrogen is. Hier worden oplossingen voor gezocht en mogelijk wordt het gebied uitgebreid. Ook een initiatief in Akkrum werd bezocht. Ook samen met statenleden. En in Kootstertille bracht het team een bezoek aan een bijzonder burgerinitiatief.
Adviespool helpt bij vragen over natuurinclusieve landbouw
Natuer mei de Mienskip is één van de aanjagers van de Landbouw Adviespool (LAP) die begin dit jaar is opgestart. Bij dit initiatief van de provinsje Fryslân en het Living Lab Fryslân kunnen boeren met vragen over natuurinclusieve, duurzame landbouw terecht. De LAP is een nog steeds groeiende pool met nu 20-25 adviseurs op diverse thema’s die onafhankelijk advies op maat geven aan Friese akkerbouwers en melkveehouders. Hiermee wordt de boer geholpen in de ontwikkeling naar een vorm van natuurinclusieve landbouw. Lees verder op onze site.
Meld je aan voor deze emailnieuwsbrief
Deze en de eerste editie van de nieuwsbrief zijn via alle partnerorganisaties verzonden naar collega's en betrokkenen bij die organisatie. Wellicht ontving jij 'm ook via via. Wil je er zeker van zijn dat je de volgende editie direct ontvangt? Vul dan je mailadres in op het formulier op onze site.

Email Marketing door ActiveCampaign