Share
Voorvertoning
 
Dit is de vierde nieuwsbrief van het programma Natuer mei de Mienskip. De nieuwsbrief wordt ieder kwartaal verstuurd naar iedereen die betrokken is bij Natuer mei de Mienskip en iedereen die hierin geïnteresseerd is. Stuur deze brief gerust door. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via het formulier op onze site en afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
Resultaten verzamelen, evalueren en een aanbod schrijven
Binnen Natuer mei de Mienskip zit de pilotfase er bijna op. Momenteel worden de resultaten van de verschillende deelprojecten op een rijtje gezet. Het leeratelier van Right to Challenge maakt een evaluatie en kijkt of de gestelde doelen gehaald zijn en hoe de aanpak hierin verbeterd kan worden. In de volgende nieuwsbrief besteden we uitgebreid aandacht aan de resultaten.
Ook wordt achter de schermen al gewerkt aan het nieuwe aanbod. Want we willen graag verder na de pilotfase. Dit aanbod zal waarschijnlijk in december worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
Natuur met een kleiner budget in De Mieden
Natuer mei de Mienskip werkt samen met gebiedscommies aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Benieuwd hoe de gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid in de Mieden werkt aan een alternatief plan voor natuurinrichting? De gebiedscommissie ontwikkelde een plan ‘De Mieden op z’n Mooist’, waarmee het gebied toch ingericht kan worden, maar dan met een kleiner budget. Lees het hele artikel op onze site.
Kaart met overzicht van activiteiten
Benieuwd waar Natuer mei de Mienskip allemaal actief is? Bekijk dan de kaart op onze website. Bij iedere locatie is een pop-up venster aan te klikken waarop meer informatie over de pilot staat. Bekijk de hele kaart op onze site
Bijeenkomst met grondeigenaren in Burgumer Mar en De Leien
Verkenner Johannes Veenstra ontving op 25 augustus de grondeigenaren van het gebied Swartfean binnen de pilot Burgumer Mar en De Leien. De eigenaren gingen aan de slag met een kaart van het gebied. De avond was vooral bedoeld als oefening en kennismaking en de spelregels werden uitgelegd. Binnenkort gaan de eigenaren opnieuw om tafel om aan te geven welke gronden zij wel zouden willen ruilen, welke zij graag willen behouden en welke rol zij voor zichzelf zien in het gebied.
Maak kennis met de mensen achter NmdM: Chris Bakker
Binnen Natuer mei de Mienksip werkt een aantal mensen ‘achter de schermen’. Via de nieuwsbrief en website stellen wij ze graag aan je voor.
Chris Bakker is één van de bedenkers van Natuer mei de Mienskip. Zijn motivatie daarvoor is om zoveel mogelijk natuur in Fryslân te krijgen èn om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen daar aan mee te doen. Chris is adjunct-directeur en hoofd van de afdeling natuurkwaliteit van It Fryske Gea. Hij levert kennis en ervaring vanuit de natuurbescherming in bijna alle werkgroepen van Natuer mei de Mienskip. Lees het hele bericht op onze site.

Adviespool organiseert kenniscarrousel over natuurinclusieve landbouw
Natuer mei de Mienskip is één van de aanjagers van de Landbouw Adviespool (LAP) die begin dit jaar is opgestart. Op 30 september organiseert de LAP, samen met Living Lab Fryslân, een kenniscarrousel voor agrariërs over Natuurinclusieve Landbouw. Er worden zes verschillende thema's toegelicht. U kunt zich voor drie inschrijven.
Aanmelden kan tot 28 september 12 uur. Meer info staat op de website van de Landbouw Adviespool.
Volg ons ook op LinkedIn?
Natuer mei de Mienskip heeft een eigen LinkedIn-pagina waarop regelmatig nieuwtjes worden geplaatst. Volg jij ons al? En deel je dan onze berichten ook? Je vindt de pagina hier.  
Meld je aan voor deze emailnieuwsbrief
Deze en de eerste editie van de nieuwsbrief zijn via alle partnerorganisaties verzonden naar collega's en betrokkenen bij die organisatie. Wellicht ontving jij 'm ook via via. Wil je er zeker van zijn dat je de volgende editie direct ontvangt? Vul dan je mailadres in op het formulier op onze site.

Email Marketing door ActiveCampaign