Share
Voorvertoning
 
Deze nieuwsbriefspecial staat helemaal in het teken van de resultaten die het programma Natuer mei de Mienskip tot nu toe heeft behaald. Stuur deze brief gerust door. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via het formulier op onze site en afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
Evaluatierapport: zinvol om door te gaan
Het is zinvol om door te gaan met de vernieuwende aanpak van natuurontwikkeling via Natuer mei de Mienskip. Dat is de conclusie van het evaluatierapport 'Kansen voor natuur en landbouw' over NmdM dat ook gepresenteerd werd tijdens de online bijeenkomst afgelopen donderdag. De evaluatie gaat over de periode 2018 tot de zomer van 2021. Het belangrijkste criterium is dat er zicht is op de realisatie van 1050 hectare natuur met de vernieuwende aanpak van NmdM. De basis is gelegd. Ook zijn de eerste stappen gezet om agrariërs e.a. een grotere rol te geven bij natuurontwikkeling. Je leest het hele evaluatierapport via onze site.
Van voelbare, naar zichtbare resultaten binnen de pilot ‘Tsjoch op!’
Kom op! Of in het Fries ‘Tsjoch op!’ Dat is de spirit van de tweede pilot van Natuer mei de Mienskip. Kansen voor het realiseren van nieuwe natuur worden op een positieve en proactieve wijze benaderd. Geen enkel initiatief is hetzelfde, dus naast persoonlijk contact en aandacht is ook creativiteit belangrijk. Deze werkwijze past het pilotteam als een jas. Projectleider Froukje Hernamdt vertelt trots dat er al 29 initiatieven zijn binnengekomen sinds de start in 2020, waarvan 7 zijn geholpen. Lees het hele artikel op onze site.
Mix van nieuwe en bestaande tools helpen bij natuurontwikkeling
Een belangrijk onderdeel van de hulp die Natuer mei de Mienskip wil bieden, is het aanreiken van ark (instrumenten/gereedschap/tools). Een werkgroep binnen Natuer mei de Mienskip stelde een lijst op met mogelijkheden om de realisatie van nieuwe natuur te bespoedigen of te vergemakkelijken.
De werkgroep heeft de instrumenten gespiegeld aan de praktijk om te kijken of de tools belemmeringen kunnen wegnemen of drempels kunnen verlagen in het proces van realiseren van nieuwe natuur binnen de afgesproken NNN. Lees hier meer over deze pilot.
Werken aan een gedragen plan in Burgumer Mar en de Leien
Verkenner Johannes Veenstra werkt in het gebied Swartfean binnen de pilot Burgumer Mar en De Leien. Door corona is de werkwijze in de afgelopen anderhalf jaar iets anders geworden, dan van te voren gepland. Maar juist de individuele gesprekken, die in plaats van groepsbijeenkomsten kwamen, leiden tot veel informatie. De volgende stap is het werken aan een gedragen plan. Uit de combinatie van de gesprekken met een kadastrale analyse en analyse van de waterproblematiek komen mogelijkheden naar voren om zowel de landbouwstructuur te verbeteren, als de water- en natuurdoelen te realiseren. Lees meer over de resultaten van deze pilot.
Fondsenwerving: 4 ton gerealiseerd, nog veel kansen
Voor fondswerving is de focus gelegd op het inventariseren van de kansen voor fondsen. Daarnaast zocht deze werkgroep naar koppelkansen voor de NNN-opgave met lopende projecten en programma’s in Fryslân. Dit heeft geleid tot een overzicht van mogelijk fondskansen waarvoor al één is gerealiseerd en één rondom POP3 in voorbereiding is. Het gaat hierbij om ca. €1,7 mln. subsidie. Voor het verzilveren van verdere kansen is het eerst nog even wachten tot concrete gebiedsontwikkelingsprocessen een stap verder zijn om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen. Lees meer op onze website.
Samen staan we sterk
De grote meerwaarde van NmdM bij het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland zit in de samenwerking van 11 partijen. NmdM is voor de provincie een kritische partner die bestaande werkwijzen soms ter discussie stelt en daar verbetervoorstellen voor doet. NmdM brengt creativiteit om nieuwe oplossingen te bedenken. Dat hebben we laten zien in onze pilot Tools en via Tsjoch op! Door samenwerking ontstaat ook meer wederzijds begrip en vertrouwen tussen natuur- en landbouworganisaties en overheden. Er zijn veel urgente onderwerpen waarbij juist een gezamenlijke oplossing van deze partijen gevraagd wordt. Dan helpt het als er onderling begrip en liefst onderling vertrouwen is. Lees verder in de evaluatie over de kracht van de samenwerking.
Onze resultaten in cijfers
We zijn met 11 organisaties en hebben nu 462 hectare in NNN beeld, daarvan 30 is ha (bijna) gerealiseerd. We toetsen tools, sloten aan bij nieuwe en bestaande initiatieven en spraken heel veel grondeigenaren.

Benieuwd naar al onze cijfers in een handig overzicht? Bekijk dan deze handige infographic.
Hoe nu verder?
Op 2 december presenteerden wij onze resultaten én het nieuwe aanbod aan gedeputeerde Douwe Hoogland. Wij willen namelijk graag door en hebben daar mooie plannen voor. Dit aanbod wordt in maart 2022 behandeld door provinciale staten.
Afgelopen donderdag deden wij het aanbod aan de provincie om met 1.500 hectare aan de slag te gaan. De ambitie van NmdM is om alle NNN te realiseren in uiterlijk 2027. Aangezien nog niet alle budget en benodigd instrumentarium daarvoor beschikbaar zijn, richt het bod van NmdM zich op het realiseren van tenminste 500 hectare functiewijziging en 1000 ha inrichting. Lees alles over ons aanbod op de website.
Meld je aan voor deze emailnieuwsbrief
Deze en de eerste editie van de nieuwsbrief zijn via alle partnerorganisaties verzonden naar collega's en betrokkenen bij die organisatie. Wellicht ontving jij 'm ook via via. Wil je er zeker van zijn dat je de volgende editie direct ontvangt? Vul dan je mailadres in op het formulier op onze site.

Email Marketing door ActiveCampaign