Share
Voorvertoning
 
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar betrokkenen bij Natuer mei de Mienskip of belangstellenden die zich hebben aangemeld. Stuur deze brief gerust door. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via het formulier op onze site en afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
Provinciale Staten akkoord met aanbod NmdM
Provinciale Staten van Fryslan is akkoord met het aanbod van Natuer mei de Mienskip voor de volgende fase. Deze werd met 32 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
We hebben in de afgelopen twee jaar pilotfase veel geleerd, dat gaan we nu in de praktijk brengen. In het aanbod gaf NmdM aan dat de ambitie is om het Friese deel van het NNN te realiseren in uiterlijk 2027. Omdat nog niet al het budget en benodigd instrumentarium daarvoor beschikbaar is richt het bod van NmdM zich op het realiseren van tenminste 500 hectare functiewijziging en 1000 ha inrichting. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 36 miljoen.  De behandeling van het aanbod in PS is terug te zien via de site van PS.
Inrichten nieuwe organisatie
We mogen door en willen nu  ook echt aan de slag! We hebben in de afgelopen twee jaar pilotfase veel geleerd, dat gaan we nu in de praktijk brengen. We richten een organisatie in met zoveel mogelijk uitvoeringgerichte mensen. Voor sommige functies zijn al mensen benaderd vanuit de pilotfase, voor sommigen zijn vacatures uitgezet. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe programmamanager. Zodra die bekend is, zal diegene zich ook voorstellen in de nieuwsbrief en op de website.  
Maak kennis met het team: Timo ter Voort
Binnen Natuer mei de Mienksip werken een aantal mensen ‘achter de schermen’. Via de nieuwsbrief en website stellen wij ze graag aan je voor. Timo ter Voort heeft sinds februari dit jaar de taken van Froukje Hernamdt overgenomen als projectleider van Tjsoch op!. Froukje heeft een andere functie gekregen als directeur van het Fries Natuurmuseum. Timo is als ondernemer al 20 jaar actief in de thema’s duurzaamheid, landbouw, visserij en voedsel. ‘Voordat ik begon aan Natuer mei de Mienskip had ik nog nooit van het NNN gehoord. Maar ik vind het een mooi, actueel thema en Natuer mei de Mienskip staat voor een intelligente transitie.' Lees meer over Timo op onze site.
Kennismaking tussen programmateam en medewerkers Provincie
Nu Natuer mei de Mienskip een nieuwe fase in gaat, zal er ook meer samengewerkt worden met medewerkers van de Provincie Fryslân die gaan over de aankoop van gronden (de afdeling Vastgoed) en met de verantwoordelijken voor de uitvoering van Natura 2000. Tijd voor een gezamenlijke excursie. Om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en om samen te kijken hoe we kunnen werken aan een groen Fryslân, waar het goed gaat met de biodiversiteit en waar het goed boeren is. Chris Bakker, hoofd natuurkwaliteit van It Fryske Gea en een van de grondleggers van Natuer mei de Mienskip, nam het gezelschap mee naar drie plekken rondom Koudum. Hij liet zien hoe natuur gerealiseerd is in verschillende samenwerkingsvormen met boeren en andere partijen.
Nieuwe standplaats in Wirdum
Sinds kort heeft Natuer mei de Mienskip een nieuwe standplaats. In de monumentale boerderij van Staatsbosbeheer in Wirdum, onder de rook van Leeuwarden, zijn nu ook een aantal werkplekken beschikbaar voor het nieuwe (nog deels in te vullen) programmateam van NmdM. Dit pand zal ook de overleglocatie worden voor de stuurgroep en het programmateam.

Maak kennis met het team: Wybo Nijdam
Momenteel is verkenner Johannes Veenstra zijn taken in het gebied Burgumer Mar en de Leien aan het overdragen aan Wybo Nijdam. Nu Natuer mei de Mienskip een nieuwe fase ingaat vraagt dit andere competenties van het team. Hieronder lees je meer over Wybo. Binnenkort laten we Johannes aan het woord voor een korte terugblik.
Wybo Nijdam startte bij de provincie Fryslân op 1 mei 2022 als projectleider gebiedsontwikkeling. In deze rol gaat hij voor de gebiedscommissies aan de slag met de gebiedsontwikkeling Achtkarspelen-Zuid en voor de Natuer mei de Mienskip trekt hij het gebiedsontwikkelingsproject Burgermer Mar en De Leien. Lees meer over Wybo op onze website.


Meld je aan voor deze emailnieuwsbrief
Deze en de eerste editie van de nieuwsbrief zijn via alle partnerorganisaties verzonden naar collega's en betrokkenen bij die organisatie. Wellicht ontving jij 'm ook via via. Wil je er zeker van zijn dat je de volgende editie direct ontvangt? Vul dan je mailadres in op het formulier op onze site.

Email Marketing door ActiveCampaign